Teknologistøtte

Du kan finde information gennem motors terminologi, som kan hjælpe dig med at vælge et passende produkt.

MOTORISK TERMINOLOGI

Bedømmelse
Rating er specifikation af motorens driftsgrænse, herunder motorens udgangseffekt, spænding, strøm, frekvens, drejningsmoment og rpm osv. Med hensyn til temperaturstigning er der to typer, kontinuerlig rating og kort periode rating.
Synkron RPM
Motorfrekvens og poler kan bestemme motorens omdrejningstal.Referenceformlen er som følger:
Ns = (120 xf) / P
Ns: Synkront omdrejningstal (rpm)
120: Konstant
f: Frekvens
P: polakker
Nominel drejningsmoment
Momentet ved nominel omdrejningstal er det nominelle moment.
INGEN BELASTNING RPM
Motoromdrejninger uden belastning.

Kontinuerlig vurdering og korttidsvurdering
Kontinuerlig rating refererer til kontinuerlig drift af motoren under nominel effekt;korttidsklassificering refererer til motor, der kører med nominel effekt inden for en specificeret tidsperiode.
Udgangseffekt
Angivet den effekt, der kan udføres af en motor inden for en tidsenhed.Den effekt, der udføres af motoren, bestemmes af rpm og moment.Referenceformlen er som nedenfor:
Output (Kw) = (T x N) / 97400
T: Moment (Kg.cm)
N: RPM
1 HK: 0,746 Kw
Startmoment
Drejningsmomentet produceres øjeblikkeligt, når motoren startes.Motoren starter ikke, hvis en belastning er større end et sådant moment.
Glide
En af metoderne til at angive rpm, referenceformlen som nedenfor:
S = (Ns-N)/Ns
S: Skridt
Ns: Synkront omdrejningstal
N: RPM under enhver belastning

dcmotor-e1591177747592

VALG AF MOTOR

01
Generel introduktion af hastighedsreducer-serien Beregning af reduktionsgearforhold
Kunder vælger det mest passende reduktionsgear i overensstemmelse med deres krav for at matche output rpm af gear reduktionsgear med rpm af maskiner i drift.(AAC)
i = Nm / Ng eller 1 / i = Ng / Nm
i: Gearforhold
Ng: Udgangshastighed for gearreduktion (rpm)
Nm: Motorens kørehastighed (rpm)

02
Drejningsmomentberegningsformel for Direct Link Speed ​​Reducer
Kunden vælger den mest passende model, der passer til maskinens udgangsmoment på hastighedsreduceren.(Konstant drejningsmoment)
Tg = Tm xix η
Tg: Reducer udgangsmoment
Tm: Motorens udgangsmoment
i: Forhold
η: Hastighedsreducerende transmissionseffektivitet